Saltear al contenido principal

La confidencialitat, la seguretat de la informació i la protecció de dades de caràcter personal són valors fonamentals en l’entitat RAI BORRELL. Per aquest motiu, els facilitem la informació de la nostra política de privacitat:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades.

La legitimació del tractament.

Per quines finalitats demanem les seves dades.

Durant quant de temps conservem les seves dades.

A què destinataris comuniquem les dades.

Quins són els seus drets.

RAI BORRELL s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals continguda en el Reglament Gerneral RGPD 2016/679 UE i en la Llei de serveis de seguretat de la informació LSSI 34/2002.

1. Responsable del tractament:
RAI BORRELL

e-mail: [email protected]

2. Legitimació del Tractament:
La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment de l’usuari en emplenar els formularis, acceptar el tractament de dades per a les finalitats indicades en cada cas i acceptar la nostra política de privacitat.

3. Finalitat del Tractament:
Les dades personals seran exclusivament utilitzades per als fins exposats en els formularis de recollida de dades.

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través dels formularis, l’enviament de correus electrònics, així com les dades als quals RAI BORRELL ANDREU accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consultes o sol·licituds realitzades a través del lloc web, es recolliran en un fitxer responsabilitat de RAI BORRELL ANDREU. El propòsit és atendre consultes o sol·licituds, així com elaborar el seu perfil d’usuari sobre la base dels seus hàbits de navegació per tal de mantenir-lo informat sobre els béns i serveis que puguin resultar del seu interès.

4. Conservació de les dades:
Les seves dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual van ser recollides i no se sol·liciti la seva supressió o revocació.

Sense perjudici de la seva conservació per a la posada a disposició de les autoritats competents pel compliment d’obligacions legals.

5. Destinataris de les dades:
Les seves dades no seran comunicades a tercers excepte a les nostres empreses associades i pel compliment d’obligacions legals.

En alguns casos es donarà accés a les seves dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa (enviament de newsletters, hosting de dades de pàgina web), amb tots ells es tenen signats els contractes de protecció de dades com a encarregats del tractament i en cap cas tractaran les dades per a fins propis.

6. Drets en relació amb les seves dades personals:
L’usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d’:

Accés a les seves dades per saber quins estan sent objecte de tractament.

Rectificació de les dades inexactes.

Supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Portabilitat en els casos previstos per la normativa i li seran lliurats en format estructurat a vostè o al nou encarregat del tractament que designi.

Limitació en determinades circumstàncies.

Oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació personal.

El termini màxim per a resoldre l’exercici dels drets és 1 mes des de la recepció de la sol·licitud.

L’usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstes en la legislació vigent.

En el cas de no ser atès satisfactòriament pot presenter una reclamació davant l’Autoritat espanyola de Protecció de dades.

Així mateix, a través de l’acceptació la política de privacitat, reconeix que la informació i les dades facilitades són exactes i veraces.

Mesures de seguretat:

RAI BORRELL ANDREU informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent .